Продължаваме да се "разхождаме" в главите на различни български артисти чрез поредицата ни Virtual Exhibition. В тази изложба черпим знание от Самуил Терзиев а.к.а. SEMKA. Той е от хората, които навреме осъзнават с какво искат да се занимават и това го отвежда в Нов Български Университет където записва специалност "Графика и илюстрация". В момента работи в рекламна агенция като графичен дизайнер, което му помога да се развива още по-бързо и да прилага различни техники в творбите си. Илюстрациите, които е избрал показват представата му за знание, под формата на свобода имплементирана в символи. Символи, доказали се да служат като средство за предаване на знания и послания през епохите и в различни култури.